Miljöpolicy

Lokalt och klimatsmart

Tekniska framsteg och sund ekonomi hjälper oss leverera riktigt gott bröd varje dag, med allt större respekt för vår miljö. Så har Dahls bageri alltid jobbat. Och med teknikens och ekonomins hjälp tänker vi fortsätta att värna om vår miljö och våra naturresurser även i framtiden.

Vårt miljöarbete fokuserar på utvalda klimatsmarta lösningar och miljömål inom följande områden:

Energieffektiva lösningar i både produktion och administration.

I våra fastigheter på Argongatan tar vi vara på restvärmen från bakugnarna – då får vi en intern fjärrvärme som kommer att stå för upp till nittio procent av vår värmeförsörjning. Detta resulterar i en markant minskad energiförbrukning.

De bästa logistiklösningarna för våra transporter.

Vår fordonsflotta blir aldrig äldre än 36 månader. På så sätt har vi alltid tillgång till den senaste fordonstekniken, inte minst med tanke på bränsleförbrukning. Vårt drivmedel består av upp till femtio procent förnybar råvara, såsom tallolja, en restprodukt från pappersindustrin.

Vi är och strävar efter att fortsätta vara ett lokalt bageri. Därför fokuserar vi vår verksamhet till Göteborgsregionen, vilket minimerar behovet av långa transporter. Hellre än att köra allt längre för att hitta fler kunder, vill vi nå så många som möjligt på hemmaplan. Det är bara då det blir närbakat.

Vi strävar alltid efter att hålla ner antalet bilar och transporter. Ett arbete som sker löpande i verksamheten.

Miljö och kvalitet styr våra inköp av material och råvaror.

Redan för länge sedan valde vi bort kartonger som behållare för våra brödleveranser till butikerna. Istället köpte vi in plastbackar som vi hämtar tillbaka, diskar och återanvänder gång på gång. Det minskar avfallet i butikerna och belastningen på miljön.

Vi är kräsna i vårt val av råvaror, och är stolta över att baka våra produkter från grunden hemma i bageriet. Så långt det är möjligt väljer vi dessutom lokala råvaror.

Mindre avfall och bättre rutiner för källsortering.

Vi ser nyttan av att återvinna och tror på att allt överbak och biologiskt avfall kan tas tillvara. Det dagsfärska bröd som inte säljs skänker vi till behövande organisationer. Övrigt organiskt avfall, såsom degrester och råvaruavfall får bli miljövänlig biomassa. Naturligtvis sorteras även avfall som plast, well och farligt avfall för återvinning.

Tillsammans med våra leverantörer arbetar vi nu också för att ständigt minska mängden emballage.

Dahls bageri är alltid på väg mot nästa framsteg. Vi arbetar med ständig uppföljning och förbättring för att förebygga belastning på miljön.

Välkommen att höra av dig om du har frågor eller förslag på förbättringar!