Integritetspolicy

Integritetspolicy Dahls Bageri AB

1. Allmänt

Denna integritetspolicy förklarar hur Dahls Bageri AB samlar in data och uppgifter i sina dagliga verksamheter.

2. Vilka typer av personuppgifter sparas

Med personuppgifter menas namn, adress, personnummer, telefonnummer, ålder, eventuella företagsuppgifter och e-postadress.

Vi kan även samla in uppgifter i form av teknisk-data från så kallade cookies, mer om det finns under avsnittet om cookies.

3. Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig är den som ansvarar för behandlingen av uppgifterna. I vissa fall bestämmer en tredje part hur och varför en personuppgift behandlas, vilket i sådana fall informeras nedan.

4. Insamling av information


4.1 Betalningar
Vi sparar personuppgifter på privatpersoner som handlar av oss mot faktura.

4.3 Butiker
Lokalt i butiker som ingår i Dahls Bageri sparas i vissa fall personuppgifter rörande kunder för att vi ska kunna upprätthålla en kontakt.

4.4 Marknadsföring
Vi använder personuppgifter för att marknadsföra våra tjänster i digitala kanaler samt genom utskick. Detta sker efter samtycke eller efter en intresseavvägning.

Vi använder inte personuppgifter som har samlats in av ett av våra systerbolag till våra andra företag i marknadsföringssyfte ifall du inte angett specifikt medgivande.

4.5 Cookies med mera
För att ge en så bra digital upplevelse som möjligt kan Dahls Bageri samla in teknisk-data. Med detta menas IP-adresser, webbläsarinformation, enhets-ID:n samt information om hur man har använt våra hemsidor. Detta visas i form av exempelvis datum, tider på hemsidan, vilka sidor som visats, från vilka hemsidor man kommit till våra hemsidor samt vilka sidor man besöker strax efter våra hemsidor.

5. Tredje part som Dahls Bageri AB kan dela informationen med

5.2 Leverantörer
Informationen kan komma att delas mellan de av koncernen utsedda leverantörerna för att kunna tillhandahålla leverantören korrekt information.

5.3 Övriga parter
Informationen kan komma att delas med myndigheter eller andra utövare där rapportering av personuppgifter är nödvändigt.

6. Hur länge sparas personuppgifter
Dahls Bageri AB sparar personuppgifter i 18 månader om inget annat anges. I de fall personuppgifter används till anställningar eller bokföring sparas dessa i 7 år

7. Var sparas personuppgifterna
Alla personuppgifter sparas på vår databas som hanteras av GleSYS i Falkenberg. För information om var våra samarbetspartners sparar sina personuppgifter får vi hänvisa till respektives policy.

8. Samtycke
Genom att använda våra tjänster godkänner du vår integritetspolicy.

Vid frågor om dina rättigheter eller för mer information om vår integritetspolicy vänligen kontakta Dahls Bageri AB, info@dahls.se eller 031-744 35 90.