Dahls, miljöpolicy upprättad 2016-04-01

 
 

Tekniska framsteg och sund ekonomi hjälper oss leverera riktigt gott bröd varje dag, med allt större respekt för vår miljö. Så har Dahls bageri alltid jobbat. Och med teknikens och ekonomins hjälp tänker vi framförallt på att även i framtiden fortsätta att värna om vår miljö och våra naturresurser.

I vårt miljöarbete fokuserar vi på utvalda klimatsmarta
lösningar och miljömål enligt nedan områden.


• Eftersträva energieffektiva lösningar i både produktion och administration

• I våra nya fastigheter på Argongatan kommer vi att ta vara på restvärmen från bakugnarna – då får vi en intern fjärrvärme som kommer att stå för upp till 50% av vår värmeförsörjning.

• Vårt mål är därmed att kunna minska energiförbrukningen med 8% per år de närmaste tre åren.

• Ständigt pågående arbete med att söka de bästa logistiklösningarna för våra transporter.

• Vår fordonsflotta blir aldrig äldre än 36 månader. På så sätt har vi alltid tillgång till den senaste fordonstekniken, inte minst med tanke på bränsleförbrukning. Vårt drivmedel, Preem Evolution Diesel, består av upp till femtio procent förnybar råvara, såsom tallolja, en restprodukt från pappersindustrin.

• Vi är och strävar efter att fortsätta vara ett lokalt bageri. Vi fokuserar vår verksamhet till Göteborgsregionen. Det minimerar behovet av långa transporter. Hellre än att köra allt längre för att hitta fler kunder, vill vi nå så många som möjligt på hemmaplan. Det är bara då det blir närbakat.

• Låta miljö och kvalitet styra våra inköp av material och råvaror.

• Redan för länge sedan valde vi bort kartonger som behållare för våra brödleveranser till butikerna. Istället köpte vi in plastbackar som vi hämtar tillbaka, diskar och återanvänder gång på gång. Det minskar avfallet i butikerna och belastningen på miljön.

• Vi är kräsna i vårt val av råvaror, och är stolta över att baka våra produkter från grunden hemma i bageriet. Så långt det är möjligt väljer vi dessutom lokala råvaror.

• För oss är det viktigt att våra leverantörer är måna om sund djurhållning och därför använder vi endast handknäckta ägg från frigående hönor i vår produktion.

• Minska uppkomsten av avfall och förbättra rutinerna för källsortering.

• Vi tror på att allt överbak och biologiskt avfall kan tas tillvara, och ser nyttan av att återvinna. Det dagsfärska bröd som inte säljs skänker vi till Stadsmissionen och Smyrnakyrkan. Övrigt organiskt avfall såsom degrester och råvaruavfall, får bli miljövänlig biomassa. I och med flytten till vår nya fastighet hösten 2016 fick vi ännu bättre förutsättningar att ta tillvara och återvinna allt mer material.

• Tillsammans med våra leverantörer arbetar vi nu också för att tillsammans minska mängden emballage de närmaste fyra åren.

• Med anledning av plastens negativa påverkan på vår miljö och specifikt våra hav och kuster påbörjade vi på Dahls 2017 ett omfattande arbete med mål att minska vårt användande av plastemballage. Målet är att 2018 ha sänkt andelen plast med minst 50%.

• Dahls bageri är alltid på väg mot nästa framsteg. I vårt miljöarbete arbetar vi med ständig uppföljning och förbättring för att förebygga belastning på miljön. Vi strävar alltid efter att överträffa miljölagstiftningen.

Välkommen att höra av dig om du har frågor eller förslag på förbättringar!